Hvad er gældssanering?

GÆLDSSANERING

Gældssanering er en ordning, hvor du får nedsat en stor og håbløs gæld til et beløb, som du er i stand til at betale. Skifteretten nedsætter din gæld til en %-del af den oprindelige gæld, og alle dine kreditorer er som udgangspunkt omfattet af gældssaneringen.

Betalingen sker som en afdragsordning, hvor du skal betale beløbet med månedlige afdrag over en periode på normalt 5 år. For folkepensionister kan man blive gældfri allerede efter 3 år. Du skal indsætte det månedlige afdrag på en særlig konto, og én gang om året fordeles beløbet til dine kreditorer i forhold til deres tilgodehavende.

Beløbet, som du skal betale, fastsættes, så du har et bestemt rådighedsbeløb og et beløb til dækning af faste udgifter til f.eks. til husleje, el, vand og varme, bidrag til a-kasse, børnepasning og medicin.  Hvis dit rådighedsbeløb og husleje m.v. svarer til dine indtægter, kan skifteretten træffe afgørelse om, at gælden helt bortfalder. 

Hvem kan søge om gældssanering?

Det er kun privatpersoner, der kan søge om gældssanering.
Læs mere på domstole.dk her

Hvordan kan vi hjælpe dig i en gældssaneringssag?
Vi kan gennemgå dine økonomiske forhold for at se, om der er noget, der skal ændres, før der søges om gældssanering.

Det er ingen dans på roser at få gældssanering!
Retten, der tager stilling til om du kan få gældssanering, ser meget nøje på, hvordan gælden er opstået og hvordan din økonomi i øvrigt er, fx hvordan dine faste udgifter ser ud, hvordan din boligsituation er, og hvad har du af indtægter.

Når ansøgningen er indgivet, kan vi deltage i det første møde i Skifteretten, hvorefter sagen bliver overgivet til en advokat. Ved de møder, der afholdes senere omkring din sag, kan vi tilbyde at deltage som bisidder.

Har du brug for vores hjælp? Kontakt os på tlf. 29706655 

Her kan du se, hvilke opgaver AktivFinans har løst for deres kunder

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne